tulu ukončilo svoju púť

tulu bol užitočný nástroj, ktorý pomáhal personalistom 

s digitalizáciou zamestnaneckej agendy.


Ďakujeme vám za prejavenú dôveru.

Vyberte si z ponuky aktuálnych produktov

Teamio logo
Arnold logo

Teamio

Arnold

Platy.sk

Moderné ATS, z ktorého hladko zvládnete inzerciu, správu uchádzačov aj zapojenie manažérov. Všetko pre vaše úspešné nábory teraz riadite 

z jedného miesta. Aj s mobilnou aplikáciou.

Zamestnanecké prieskumy, ako ich nepoznáte. Arnold je spoločníkom na celej ceste zamestnanca – od adaptačnej doby, cez priebežné overovanie spokojnosti a potrieb, až po výstupný pohovor.

S Platovým nástrojom získate prístup k presným a aktuálnym dátam o mzdách na trhu, vďaka ktorým budete vedieť optimalizovať odmeňovanie svojich zamestnancov.